dnes je 14.8.2022

Input:

Protipožiarna asistenčná hliadka v roku 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.2 Protipožiarna asistenčná hliadka v roku 2022

Ing. Lukáš Židík

Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty jej vykonávania.

Protipožiarna asistenčná hliadka (PPH) sa zriaďuje pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Aké sú hlavné úlohy PPH:

a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie