dnes je 14.7.2024

Input:

Problematika pracovného úrazu z pohľadu zamestnávateľa v roku 2024

15.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.1 Problematika pracovného úrazu z pohľadu zamestnávateľa v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj ako „Zákonník práce”) za pracovný úraz explicitne považuje poškodenie zdravia zamestnanca, ktoré bolo spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle, náhlym, násilným a krátkodobým pôsobením vonkajších vplyvov. Môže ísť pritom o vplyvy mechanické, ale aj chemické a duševné. Súčasne je žiaduce doplniť, že za pracovný úraz možno považovať aj úraz, ktorý sa stal pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s týmto výkonom následkom prírodných udalostí. Za pracovný úraz treba považovať aj úraz, ku ktorému došlo pre plnenie pracovných povinností zamestnanca.

Kedy nepôjde o pracovný úraz? O pracovný úraz nejde, ak došlo k poškodeniu zdravia zamestnanca v čase,