dnes je 22.7.2024

Input:

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

2.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.12 Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Mgr. Kristína Iudita Kmety; Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby (zamestnávateľ, zamestnanec alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom ďalej len „zamestnanec”), pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť či nedostatočné zabezpečenie môže ohroziť tak samotnú osobu, ktorá prácu vykonáva, či osoby v jej okolí. Z tohto dôvodu je potrebné uistiť sa, že prácu vykonávajú iba osoby na to odborne spôsobilé s potrebným školením a sú použité všetky potrebné osobné či kolektívne ochranné prostriedky.

I. Legislatívny rámec

Problematika práce vo výškach a nad