dnes je 29.9.2023

Input:

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

16.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.12 Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť či nedostatočné zabezpečenie môže ohroziť tak samotného pracovníka, ktorý prácu vykonáva, či ľudí v jeho okolí. Z tohto dôvodu je potrebné uistiť sa, že prácu vykonávajú iba osoby na to spôsobilé s potrebným školením a sú použité všetky potrebné osobné či kolektívne ochranné prostriedky.

I. Legislatívny rámec

Problematika práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou je regulovaná nasledovnými legislatívnymi predpismi:

- Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia