dnes je 9.12.2022

Input:

Práca prostredníctvom home office

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.78 Práca prostredníctvom home office

Ing. Lukáš Židík

Práca formou home office je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta to umožňuje (§ 52 ods. 5 ZP). Miesto na výkon práce musí byť vhodné alebo prispôsobené aj so zreteľom na dodržiavanie predpisov BOZP.

Ak zamestnávateľ pridelí zamestnancovi zaradenému na home office pracovný prostriedok, tento musí byť vhodný na príslušnú prácu alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca (§ 3 ods. 1 vyhlášky č. 392/2006 Z. z.).

Ďalej každý pridelený pracovný prostriedok musí byť bezpečný a má mať overený stav bezpečnosti. Napr., elektrické náradie alebo elektrický