dnes je 25.5.2024

Input:

Požiarne poplachové smernice

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6 Požiarne poplachové smernice

Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Požiarna poplachová smernica patrí medzi základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, v zmysle ustanovení § 27 vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.

Smernice obsahujú nasledovné informácie:

a) Povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru.

b) Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre zamestnancov a hasičskú jednotku (či už hasičskú jednotku právnickej osoby alebo Jednotky hasičského a záchranného zboru).

c) Povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu, najmä pokyny o tom, v ktorých prípadoch majú zostať na svojich pracoviskách a v ktorých prípadoch ich majú opustiť, prípadne, akým spôsob majú prispieť k zdolávaniu požiarov.

d) Miesto a číslo