dnes je 14.8.2022

Input:

Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP pri návštevách v spoločnosti

10.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.39 Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP pri návštevách v spoločnosti

Ing. Lukáš Židík

Zamestnávateľ nemá zodpovednosť a povinnosti len voči svojim vlastným zamestnancom, ale voči všetkým osobám, ktoré sa z jeho vedomím nachádzajú v jeho priestoroch. Takéto osoby môžu byť rôzne návštevy, ktoré fyzicky nevykonávajú žiadnu činnosť, zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí vykonávajú servisné, stavebné alebo údržbárske práce a samozrejme vodiči nákladných vozidiel.

Povinnosti zamestnávateľa sú preukázateľne zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, a všetky ostatné osoby nachádzajúce sa s jeho vedomím v jeho priestoroch dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä informácie: