dnes je 14.8.2022

Input:

Povinnosti zamestnancov iného zamestnávateľa v prípade vzniku udalosti

5.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.38 Povinnosti zamestnancov iného zamestnávateľa v prípade vzniku udalosti

Ing. Lukáš Židík

Zamestnanec iného zamestnávateľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu a vedúcemu pracoviska vznik:

  • pracovného úrazu alebo služobného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,

  • iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,

  • nebezpečnej udalosti,

  • bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

  • akejkoľvek udalosti uvedenej vyššie, ak sa stal svedkom takejto udalosti.

Oznámenie takejto udalosti môže byť vykonané i ústnou formou, podľa možností čo najpodrobnejšie.

Povinnosti vedúceho pracoviska:

Vedúci pracoviska je povinný po obdržaní informácii o vzniku udalosti vykonať nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo