dnes je 14.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 56/2024 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.676 Podrobnosti k vyhláške č. 56/2024 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

JUDr. Renáta Považanová

Od apríla účinná novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá bola prijatá v súvislosti s transpozíciou smernice Komisie (EÚ) 2023/175 z 26. januára 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES pokiaľ ide o 2-metyloxolán.

V súčasnosti pri výrobe potravín a jeho zložiek možno použiť ako extrakčné rozpúšťadlá len látky a materiály uvedené vo  vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá, a to podľa podmienok a pri dodržiavaní maximálnych