dnes je 14.8.2022

Input:

Platnosť ustanovení v súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.1 Platnosť ustanovení v súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Otázka:

Dokedy platia ustanovenia §30f Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 73/2020 Z. z.? Ešte stále neplynú lehoty na 18a), alebo je nutné postupovať presne v súlade s lehotami zákona o obecnom zriadení? Núdzový stav je už zrušený, ale mimoriadna situácia ešte stále trvá.

Odpoveď:

Legislatívna úprava: §30f zákona č. 73/2020 Z.z.

Pohľad autora na problematiku: Táto právna úprava ešte nebola zrušená, napriek zlepšeniu pandemickej situácie spôsobenej koronavírusom COVID – 19. Núdzový stav už bol zrušený a boli aj uvoľnené opatrenia v súvislosti s nosením rúšok v obchodoch, vo vlakoch a MHD. Mimoriadna situácia však ešte trvá. Nedá sa v súčasnosti odhadnúť, dokedy bude