dnes je 14.7.2024

Input:

Periodické školenie obsluhy VZV v roku 2024

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.2 Periodické školenie obsluhy VZV v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Môže periodické školenie obsluhy VZV vykonávať interný technik BOZP?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pohľad autora na problematiku:

Obsluha vysokozdvižného vozíka je definovaná ako človek, ktorý s vozíkom jazdí, šoféruje ho a manipuluje s jeho funkcionalitou. Vysokozdvižné vozíky môže obsluhovať len človek, ktorý má potrebnú certifikáciu a školenia. Tieto školenia zväčša zabezpečuje samotný predajca vozíkov. Ostatné osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu musia byť poučené o správaní sa pri vozíku. Obsluha by počas používania vozíka nemala počúvať hudbu. Rovnako by nemal obsluhovať mobilný telefón.

Mnohé spoločnosti a akadémie dnes poskytujú možnosť absolvovať kurzy vodičov