dnes je 28.2.2024

Input:

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.80 Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Národná rada SR schválila zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým dochádza k novele zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý vstúpi do účinnosti od 1. januára 2023. Cieľom predmetnej novely je predovšetkým sprecizovanie doterajšej právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej zosúladenie s potrebami aplikačnej praxe, zapracovanie systémových zmien a zníženie administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň BOZP.

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa upravuje lehota povinnosti opakovaného oboznamovania zamestnancov, zosúlaďuje sa lehota pre