dnes je 14.8.2022

Input:

Hasiace prístroje - rozdelenie, druhy, triedy požiarov v roku 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.4 Hasiace prístroje – rozdelenie, druhy, triedy požiarov v roku 2022

Ing. Lukáš Židík

Hasiaci prístroj je technický prístroj (tlaková nádoba obsahujúca hasivo) slúžiaci na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru. Vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov ustanovuje vyhláška 719/2002 Z.z.

Rozdelenie hasiacich prístrojov

• Podľa spôsobu transportu sa členia na:

-prenosné hasiace prístroje (do 20 kg hmotnosti prístroja, resp. pri CO2 do 25 kg hmotnosti prístroja),

-pojazdné hasiace prístroje (nad 20, resp. 25 kg).

• Podľa druhu hasiacej látky sa členia na:

-Práškové (zväčša s obsahom hasiacej látky 6 kg)

-Snehové – CO2 (zväčša s obsahom hasiacej látky 5 kg)

-Vodné poprípade i s prímesami zmáčadiel (zväčša s obsahom hasiacej látky 9 l)

-Penové (zväčša s