dnes je 23.6.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Elektronické podávanie žiadostí ABT

28.4.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Aby sa mohli akceptovať listinné dokumenty zaslané do elektronickej schránky Národného inšpektorátu práce, tak aby mali rovnaké práve účinky ako pri fyzicky doručenej žiadosti s úradne overenými dokladmi alebo originálmi, je potrebné využiť službu Zaručenej konverzie. Je to služba, prostredníctvom ktorej zabezpečíte transformáciu pôvodného dokumentu v listinnej podobe (vysvedčenie, preukaz, potvrdenie o praxi, …) do

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu BOZP online profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k oblasti činnosti:

Nedostupné pre váš modul.