dnes je 14.7.2024

Nahlasovanie, vyšetrenie, registrácia a evidencia pracovných úrazovArchív

24.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri zváraníArchív

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Úrazy, choroby, prehliadky

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vzdelávanie, školenia

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Horľavé kvapalinyZáznam

16.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:46

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Odborná príprava protipožiarnej hliadkyZáznam

16.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:18

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2022

11.5.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2021

10.8.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2021

6.7.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2021

15.6.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Úrazový príplatok z dôvodu ochorenia na COVID 19, ktoré vzniklo pri výkone pracovnej činnostiArchív

12.11.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vykonávanie zrážok zo mzdy počas pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19Archív

14.5.2020, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020Archív

14.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za apríl 2020 na sociálne poistenie, II. a III. PilierArchív

13.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ako vis major ovplyvňuje zmluvy, napr. nájomné zmluvyArchív

7.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pokyny na testovanie zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19 koronavírusuArchív

6.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazovArchív

28.4.2020, Lubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovný úraz v zahraničíArchív

28.4.2020, Lubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdraviaArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)Archív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Určenie postupu pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdraviaArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Žiadosť o posúdenie pracovného úrazuArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri vzniku pracovného úrazu a nežiaducich udalostí, registrácia pracovného úrazuArchív

28.4.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovné úrazy, nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárieArchív

14.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus