NAJNOVŠIE

Osvedčenie bezpečnostného technika v roku 2016

25.10.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Autorizovaný bezpečnostný technik s osvedčením vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z. Autorizovaný bezpečnostný technik s ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Náležitosti prevádzkového poriadku opravovne obuviZámokGarancia

24.10.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj kvalitná a pohodlná obuv sa časom opotrebuje a nie každý sa s pohodlnými topánkami, na ktoré si zvykol a vyhovujú mu z hľadiska zdravotných problémov, rád lúči. Obuvníci dokážu vytvoriť z obdratých alebo inak poškodených topánok takmer nové. Môžu dokonca ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Zmeny v kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík od 1.3.2016ZámokGarancia

10.10.2016, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 3. 2016 došlo k novelizácii vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 99 EvidenciaZámokGarancia

28.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 99 Evidencia Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace

OOPPZámok

8.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správne zvolené osobné ochranné pracovné prostriedky sú dôležitým faktorom pri zabezpečení ochrany zdravia pracovníkov. Ako má vyzerať zoznam, evidenčná karta a smernica OOPP? Smernica OOPP Vzor evidenčnej karty pridelených OOPP Zoznam pre poskytovanie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
Požiarne poplachové smernice

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace
Lekárnička na pracovisku

Lekárnička na pracoviskuGarancia

26.7.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z povinností zamestnávateľa vyplývajúcou zo Zákon č. 124/2006 Z. z. (§8, odst. 2), o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vybaviť pracoviská potrebnými ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromZámokGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.2.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
23.11.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
8.12.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
22.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Akým spôsobom analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov? Prihláška tu!
Partneri
Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby