Darček mesiaca
Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveGarancia

21.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od vymáhania neuhradených pohľadávok? Splatnosť a premlčanie pohľadávky Splatnosť  pohľadávky je vyjadrená dobou dohodnutou v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa má pohľadávka ...
viac

Do platnosti vstupuje významná dohoda medzi Národným inšpektorátom práce (NIP) a členmi tripartity

21.2.2018, Zdroj: Národný inšpektorát práce
NIP ju uzatvoril s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ) a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). NIP ju uzatvoril s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ) a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov ...
viac

Daňové výdavky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

19.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve ma presviedča, že úhrada za tovar (nákup 12/2017) realizovaná v mesiaci 01/2018 je daňovým výdavkom za rok 2017. Moje stanovisko k vyššie uvedenému je iné a síce, že príjmy (daňové) a výdavky ( ...
viac

Požiarna ochrana kuchyne v reštaurácií

19.2.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prevádzkach, ktorých hlavnou náplňou sú gastro služby, dvakrát toľko požiarov vzniká v kuchyniach ako v iných priestoroch. V prevádzkach, ktorých hlavnou náplňou sú gastro služby, dvakrát toľko požiarov vzniká v kuchyniach ako v iných ...
viac

Zabezpečovanie stravovania zamestnancovGarancia

16.2.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jediného  zamestnanca v pracovnom pomere , zamestnávateľ je povinný zabezpečiť mu stravovanie podľa  § 152 Zákonníka práce. V tomto smere má zamestnávateľ dve základné povinnosti: zabezpečovať ...
viac

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnostiGarancia

16.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vediem JÚ živnostníkovi - FO, ktorý pozastavil živnosť k 25.10.2017: 1. V DP k dani z mot. vozidiel mám na 1.str. uviesť dátum za zdaň. obdobie do 31.12.2017? Alebo dátum pozastavenia živnosti 25.10.2017 a dátum zániku daň. povinnosti uviesť v ...
viac

Založenie obchodného podieluGarancia

14.2.2018, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Na základe ustanovenia § 117a ObchZ na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo . Na založenie obchodného podielu sa okrem ustanovenia § 117a ObchZ , subsidiárne použijú aj všeobecné ustanovenia Občianskeho ...
viac

Zdanenie príjmu FO z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017Garancia

14.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôchodca poberá starobný dôchodok 400 € mesačne a prenajímal v roku 2017 garáž vo svojom rodinnom dome, v ktorom býva, za sumu 80 € mesačne. Koľko zaplatí na dani z príjmov a príp. aké ďalšie výdavky si môže uplatniť, v akom pomere v ...
viac

Choroba z povolania z pohľadu zamestnávateľa

14.2.2018, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec prešiel opätovnou lekárskou prehliadkou bez obmedzenia na výkon svojej práce ešte v auguste. Zamestnanec prešiel opätovnou lekárskou prehliadkou bez obmedzenia na výkon svojej práce ešte ...
viac

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2017Garancia

12.2.2018, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Podľa § 35 zákona č.  513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je už spomínaný  zákon č. ...
viac
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Prevádzkový poriadok skladovaniaGarancia

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce Bezpečnostné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromGarancia

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Požiarny poriadok pracoviskaGarancia

2.1.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. Vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 zákona č. 121/2002 Z. z. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

2.1.2018, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 19/2018 Z.z. novela vyhl. č. 9/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 21/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 31/2018 Z.z. novela vyhl. č. 437/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 33/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 355/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 10.2.2018 v čiastke č. 18)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
9.5.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
12.3.2018, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.3.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: