NAJNOVŠIE

Otázky a odpovede na skúšku ABTZámokGarancia

30.6.2016, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou, 1. zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému, 2. zamestnávateľ vyžiada od zamestnanca, aby na svoje ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Prehľad požiarovosti v mesiaci máj 2016

30.6.2016, Zdroj: HaZZ
V máji 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 616 požiarov, pri ktorých bola spôsobená priama škoda na majetku vo výške 2 988 340 €. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a 20 bolo zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 89 Pružný pracovný čas a pracovná cestaZámokGarancia

23.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 89 Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.   K § 89: [ Pružný pracovný čas a pracovná cesta ] V § 89 sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace

Školenie prác vo výškachZámokGarancia

2.6.2016, Juraj Uherek, Zdroj: Verlag Dashöfer
korektúra: Mgr. Jozef Rajzinger PhD. Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto činnosti musí byť pracovník chránený proti pádu. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2014 | 2013Súvisiace

Smernica upravujúca požiarny poriadok dielne na obrábanie a rezanie drevaZámokGarancia

30.5.2016, DpT. Bohumír Brettschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Mikula PhD. korektúra: Kristína Iudita Kmety Stiahnuť dokument     Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Požiarny poriadok   Dielňa na obrábanie a rezanie dreva (prírezovňa)     Prílohy     ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
Lekárnička na pracovisku

Lekárnička na pracoviskuGarancia

26.7.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z povinností zamestnávateľa vyplývajúcou zo Zákon č. 124/2006 Z. z. (§8, odst. 2), o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromZámokGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
Požiarne poplachové smernice

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii a vypracúva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
19.8.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
22.7.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
10.10.2016, Žilina
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Akým spôsobom analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov? Prihláška tu!
Partneri
Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby