Darček mesiaca
ONLIBBP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci skladovania materiálov do regálov v roku 2017

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

PN z pohľadu SZČOGarancia

18.10.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnou podmienkou nároku na nemocenskú dávku každého poistenca je vznik sociálnej udalosti, ktorá je dôvodom na poskytnutie nemocenského, teda vznik dočasnej pracovnej neschopnosti. Táto osoba však musí byť zároveň aj nemocensky poistená, ...
viac

Komentár k ZP § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancovGarancia

17.10.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 171 (1) Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Kancelária v byte podnikateľa z pohľadu ZDPGarancia

16.10.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti podnikatelia, zväčša tí, ktorých predmetom činnosti nie je výroba alebo služby spojené s permanentným osobným stykom s klientami (obchod, škôlka....), ale predovšetkým duševné vlastníctvo (programátor, grafik, autor...), často ...
viac

Čo by mala obsahovať lekárnička na pracovisku

16.10.2017, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci upravuje veľmi všeobecne povinnosť zamestnávateľov pokiaľ ide o vybavenie pracoviska lekárničkami, keď hovorí, že zamestnávateľ je po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, ...
viac

Daňová licencia FO neplatcu DPH v roku 2017Garancia

13.10.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovníkom je zahraničná fyzická osoba, ktorá podniká na Slovensku na základe živnostenského oprávnenia. Nie je zapísaná v OR, a od 7/2016 je platcom DPH. Bude platiť licenciu 960,- EUR? V zákone o dani z príjmov je daňová licencia upravená ...
viac

Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac august 2017

13.10.2017, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Za mesiac august 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 1 018 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške takmer 3 mil. EUR. Za mesiac august 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 1 018 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške takmer 3 mil. EUR. ...
viac

Čiastočná úhrada SZČO a DPH v roku 2017Garancia

11.10.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO, platiteľ DPH, čiastočne uhrádza došlé faktúry. Akým spôsobom má účtovať výdavok do peňažného denníka? Má si pri prvej úhrade vždy potiahnuť celú čiastku DPH a až následne výdavok ovplyvňujúci základ dane? Alebo to záleží na každom ...
viac

Komentár k ZP § 170 Prestávky na dojčenieGarancia

11.10.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 170 Prestávky na dojčenie (1) Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie. (2) Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný čas, patria na každé ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení v roku 2017

11.10.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša zamestnankyňa navštevuje fyzioterapeuta, ktorý nemá titul MUDr., ale iba Bc. a ide o pohybové štúdium, nie o nemocničné zariadenie. Je možné čas strávený v tomto zariadení zarátať kolegyni ako návštevu lekára? Naša zamestnankyňa ...
viac

Správa o odbornej skúške výťahu

9.10.2017, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. septembra 2017 sa používajú normy: STN EN 81-20: 1. 3. 2015 (27 4003) Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb a STN EN ...
viac
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prevádzkový poriadok skladovaniaGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce Bezpečnostné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Druhy školení BOZPGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný upraviť podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

17.7.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 178/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 182/2017 Z.z. novela zák. č. 597/2003 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 188/2017 Z.z. novela vyhl. č. 419/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2017 v čiastke č. 76)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 218/2017 Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)
  • 227/2017 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 (vyšlo dňa: 29.9.2017 v čiastke č. 98)
  • 238/2017 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 242/2017 Z.z. novela zák. č. 435/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.11.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
13.11.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
10.11.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: