PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac október 2016

8.12.2016, Zdroj: HaZZ
Z evidovaných štatistických údajov o požiarovosti vyplýva, že za mesiac október 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 460 požiarov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 115 prípadov. V dôsledku týchto požiarov boli 2 osoby ...
celý článok

Používanie a údržba skladovacieho zariadeniaGarancia

7.12.2016, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ohľadom potreby vykonávať revíziu regálového systému, v zmysle normy STN EN 15635 - Používanie a údržba skladovacieho zariadenia, je povinnosťou užívateľa mobilného regálového systému zabezpečiť minimálne jeden krát za rok revíziu tohto ...
celý článok

Zmeny v obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach od 22. júla 2019

6.12.2016, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 22. júla 2019 nastávajú zmeny v zákone č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a ...
celý článok

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

1.12.2016, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Mladistvý zamestnanec môže vykonávať práce podľa odseku č. 3 Nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z., (napr. ak je vystavený nadmernému hluku a vibráciám, nadmernej záťaži chladom a teplom a.i.): 1.iba výnimočne 2.len so súhlasom regionálneho úradu verejného ...
celý článok

Dopravná nehoda v služobnom aute a nárok na úrazové dávky

1.12.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa sa stretáva s otázkami, či má občan nárok na úrazové dávky, ak havaruje služobným autom. Poškodenie zdravia, ktoré poistenec utrpí pri dopravnej nehode, môže byť považované za pracovný úraz a v jeho dôsledku mu môže vzniknúť nárok na úrazové ...
celý článok

Školenie na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

30.11.2016, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Chcel by som sa Vás opýtať aká je periodicita na školenie na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Jedná sa o profesie upratovačka , údržbár práca z revíznej klietky ( kôš na VZV ). V zmysle 147/2013 § 3 Oboznamovanie a informovanie: (1) ...
celý článok

Udelenie osvedčení (certifikátov) ,,Bezpečný podnik" v roku 2016

29.11.2016, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Na XXIX. medzinárodnej konferencii,,Aktuálne otázky bezpečnosti práce", ktorá sa konala v hoteli Patria na Štrbskom Plese boli dňa 14. 11. 2016 slávnostným spôsobom odovzdané osvedčenia (certifikáty) „Bezpečný podnik“. Spoločnosti, ktoré splnili ...
celý článok

Komentár k ZP § 106 - § 108 Dodatková a ďalšia dovolenkaGarancia

28.11.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Dodatková dovolenka § 106 (1) Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Pozor na alkohol pri teambuildingoch alebo na firemných večierkoch

25.11.2016, PeadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firemná kultúra a zbližovanie vzťahov v pracovnom kolektíve, začína sa obdobie pracovných firemných večierkov, ktoré majú na Slovensku dlhodobú tradíciu. Tieto večierky sú pracovné, aj keď sa nekonajú počas pracovnej doby. Pozor ...
celý článok

Popáleniny a opareniaGarancia

24.11.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V kuchyni vznikajú popáleniny a oparenia, pri kontakte s horúcim predmetom, ohňom, parou alebo tekutinou. Sú to poranenia rôznych vrstiev kože a v krajných prípadoch tiež hlbších tkanív. Pri malých popáleninách je potrebné zasiahnuté miesto upokojiť. Ochrániť ...
celý článok
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci   Prílohy         Číslo smernice         Rozsah ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Druhy školení BOZPGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný upraviť podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu zákon o dôveryhodných službách (vyšlo dňa: 18.10.2016 v čiastke č. 92)
  • 280/2016 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2017 (vyšlo dňa: 21.10.2016 v čiastke č. 94)
  • 283/2016 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2016 v čiastke č. 96)
  • 285/2016 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. a č. 462/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 27.10.2016 v čiastke č. 97)
  • 288/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 349/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 28.10.2016 v čiastke č. 98)
  • 305/2016 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 23.11.2016 v čiastke č. 105)
  • 310/2016 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 311/2016 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. a č. 372/1990 Zb. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 316/2016 Z.z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.1.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
27.1.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: