NAJNOVŠIE

Kumulácia funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

25.8.2016, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Z ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, že funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno Z ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Vypracovanie projektu vzdelávaniaZámokGarancia

BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová; Mgr. Jozef Rajzinger PhD. Rámcovým cieľom vzdelávania a iných foriem výchovy k BOZP všeobecne je poskytnúť zamestnancom potrebné vedomosti a aktuálne inštrukcie, informácie, rozvíjať návyky, zručnosti a postoje nevyhnutné pre ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Agentúrni zamestnanci a organizovanie ich bezpečnej práceZámokGarancia

29.7.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Agentúrne zamestnávanie je flexibilná forma práce. To znamená, že agentúra dočasného zamestnávania sprostredkuje prácu, ktorú bude agentúrny zamestnanec vykonávať pre užívateľského zamestnávateľa. Problematiku agentúry dočasného zamestnávania upravuje zákon ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždniZámokGarancia

25.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciZámokGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci   Prílohy         Číslo smernice         Rozsah ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
Súdne rozhodnutia v oblasti BOZP - prievan

Súdne rozhodnutia v oblasti BOZP - prievan Archív

27.5.2012, Zdroj: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Podľa záznamu o udalosti - úraze spísaného zamestnávateľom zamestnankyne, dňa 12. júna 2009, zamestnankyňa dňa 11. júna 2009 po ohlásení prestávky opustila svoje pracovisko a išla pešou chôdzou na prestávku, pričom prechádzala cez kovové dvojkrídlové dvere. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromZámokGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
Požiarne poplachové smernice

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii a vypracúva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Hlásenie pracovných úrazovZámokGarancia

14.5.2015, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
21.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
25.10.2016, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
10.10.2016, Žilina
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Akým spôsobom analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov? Prihláška tu!
Partneri
Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby