PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Enviro konferencia
Enviro konferencia
Najnovšie

Novela zákona o metrológii od 1. 3. 2017 a od 1.3.2018 - zmena v paragrafoch 15 až 17

21.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 1. februára 2017 zavádza do spomenutého právneho predpisu viacero noviniek. Jednou z nich je úplne nové znenie paragrafov číslo 15 až 17. Uvedené ustanovenia sa ...
celý článok

Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac január 2017

16.2.2017, Zdroj: HaZZ
Za mesiac január 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 876 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške viac ako 8 mil. EUR. V porovnaní s vlaňajším rokom počet požiarov stúpol o 188 prípadov, čo predstavuje nárast o 27 %. Taktiež sa zvýšila hodnota ...
celý článok

Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky o návrhu na zrušenie STN

14.2.2017, Zdroj: SUTN
Prinášame Vám návrh zrušenia noriem STN za mesiac december. Oznámene Úradu prenormalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo si môžete stiahnuť TU. Prinášame Vám návrh zrušenia noriem STN za mesiac január. Oznámene Úradu prenormalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo si ...
celý článok

Požiadavky na dokumentáciu v oblasti organizácie a riadenia BOZPGarancia

13.2.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na začiatku je potrebné objasniť jednu vec : všeobecný "Zoznam dokumentácie BOZP", ktorý by bol rovnako záväzný pre všetkých podnikateľov jednoducho neexistuje . Vždy je potrebné primerane postupovať od konkrétneho prípadu - od obchodnej ...
celý článok

Prevádzkovo bezpečnostný predpis (Pravidlá bezpečnej práce) - štruktúra

9.2.2017, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prevádzkovo ...
celý článok

Agentúra EU-OSHA spúšťa nástroj na vizualizáciu informácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia starnúcej pracovnej sily v Európe

7.2.2017, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Predmetom projektu s názvom Bezpečnejšie a zdravšia práca v každom veku sú demografické trendy, problémy a súčasné stratégie a politiky zamerané na bezpečné a zdravé starnutie v práci. Zistenia sú teraz dostupné online a môžete si ich ľahko pozrieť pomocou ...
celý článok

Určenie postupu pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdraviaGarancia

6.2.2017, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z povinností zamestnávateľa podľa § 8 ods. 1, písm. a) bod 1 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v zn. nesk. predpisov je písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci. ...
celý článok

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ

2.2.2017, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Ak slovenský zamestnávateľ vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním domáceho zamestnanca (zamestnanca bežne ...
celý článok

Zmena vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia od 30.4.2017 a od 6.11.2017

31.1.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zbierke zákonov bola zverejnená novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na ...
celý článok

Ročné zúčtovanie poistného a vykazovanie poistnéhoGarancia

29.1.2017, Ing. Jolana Strýčková, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa ustanovení § 19 ZZP zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa nemusí ...
celý článok
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

14.5.2015, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
celý článok

Druhy školení BOZPGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný upraviť podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

17.10.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 20/2017 Z.z. o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení (vyšlo dňa: 15.2.2017 v čiastke č. 14)
  • 22/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 235/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
31.3.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
30.3.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: