NAJNOVŠIE

Kumulácia funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

25.8.2016, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Z ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, že funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno Z ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Bezpečnostné riziká pri výkone údržby a oprávZámokGarancia

24.8.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Údržba predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú technickú spôsobilosť zariadení pre ich hospodárnu a bezpečnú prevádzku. Správnou údržbou sa prevádzkovatelia snažia predchádzať poruchám a ďalším neželaným udalostiam. Spôsob plánovania a riadenia údržby je ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom časeZámokGarancia

22.8.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase Pri uplatňovaní pružného pracovného času sa pracovná pohotovosť na pracovisku podľa § 96 ods. 2 považuje za základný pracovný čas.   K § 96a: [Pracovná pohotovosť pri pružnom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace

Vypracovanie projektu vzdelávaniaZámokGarancia

BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová; Mgr. Jozef Rajzinger PhD. Rámcovým cieľom vzdelávania a iných foriem výchovy k BOZP všeobecne je poskytnúť zamestnancom potrebné vedomosti a aktuálne inštrukcie, informácie, rozvíjať návyky, zručnosti a postoje nevyhnutné pre ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciZámokGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci   Prílohy         Číslo smernice         Rozsah ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
21.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
25.10.2016, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
10.10.2016, Žilina
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Akým spôsobom analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov? Prihláška tu!
Partneri
Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby