NAJNOVŠIE

Otázky a odpovede na skúšku ABTZámokGarancia

30.9.2016, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce oprávnený: 1. požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekcie práce a požadovať ich kópie, 2. požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Nebezpečné látky v gastroprevádzkachGarancia

29.9.2016, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými (baktérie, vírusy, plesne a parazity) vlastnosťami, samostatne alebo v kombinácii, môžu spôsobiť ohrozenie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 99 EvidenciaZámokGarancia

28.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 99 Evidencia Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace

Preventívna kontrola pracovískZámokGarancia

26.9.2016, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je právnická osoba, ktorá má zamestnancov zaradených len do I. a II. kategórie prác, povinná vykonávať ročnú preventívnu kontrolu (previerku) pracovísk v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou? Naša spoločnosť má podpísanú zmluvu s ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

OOPPZámok

8.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správne zvolené osobné ochranné pracovné prostriedky sú dôležitým faktorom pri zabezpečení ochrany zdravia pracovníkov. Ako má vyzerať zoznam, evidenčná karta a smernica OOPP? Smernica OOPP Vzor evidenčnej karty pridelených OOPP Zoznam pre poskytovanie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
Súdne rozhodnutia v oblasti BOZP - prievan

Súdne rozhodnutia v oblasti BOZP - prievan Archív

27.5.2012, Zdroj: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Podľa záznamu o udalosti - úraze spísaného zamestnávateľom zamestnankyne, dňa 12. júna 2009, zamestnankyňa dňa 11. júna 2009 po ohlásení prestávky opustila svoje pracovisko a išla pešou chôdzou na prestávku, pričom prechádzala cez kovové dvojkrídlové dvere. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromZámokGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace
Požiarne poplachové smernice

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii a vypracúva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Hlásenie pracovných úrazovZámokGarancia

14.5.2015, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
21.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
25.10.2016, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
10.10.2016, Žilina
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Akým spôsobom analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov? Prihláška tu!
Partneri
Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby