NAJNOVŠIE

Komentár k ZP § 85 Pracovný časZámokGarancia

26.5.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU § 85 Pracovný čas (1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.   K § 85: [Pracovný ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014Súvisiace

Prečítajte si elektronického sprievodcu, v ktorom nájdete informácie o tom, ako riadiť vekové otázky v práci

26.5.2016, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Agentúra EU-OSHA spolu s kampaňou Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie uverejnila pre starnúcu pracovnú silu elektronického sprievodcu o riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Agentúra EU-OSHA spolu s kampaňou Zdravé pracoviská pre všetky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Otázky a odpovede na skúšku ABTZámokGarancia

20.5.2016, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec, alebo osoba uvádzajúca osobný ochranný prostriedok na trh, zabezpečí (NV SR č. 35/2008 Z. z.): 1. vydá podľa § 13 zákona č. 264/1999 Z. z. kompletnú dokumentáciu v jazyku, ktorý si určí orgán dohľadu, 2. vydá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Zabudovanie sadrokartónových systémov v stavbáchZámokGarancia

6.5.2016, Ing. Jozef Cincula, Zdroj: Verlag Dashöfer
korektúra: Kristína Iudita Kmety Do stavby môžu byť zabudované iba výrobky, ktoré: pri správnom výbere a návrhu v súlade s určeným použitím výrobku v stavbe, pri správnom spôsobe zabudovania do stavby v súlade s inštrukciami výrobcu, pri ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace

OOPPZámok

2.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správne zvolené osobné ochranné pracovné prostriedky sú dôležitým faktorom pri zabezpečení ochrany zdravia pracovníkov. Ako má vyzerať zoznam, evidenčná karta a smernica OOPP? Smernica OOPP Vzor evidenčnej karty pridelených OOPP Zoznam pre poskytovanie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromZámokGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
Požiarne poplachové smernice

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii a vypracúva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Vyhláška č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014ZámokArchív

24.1.2014, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s  ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace
Porovnanie novej vyhlášky č. 147/2013 Z.z. so starou vyhláškou č. 374/1990 - 1.časť  Z.z.

Porovnanie novej vyhlášky č. 147/2013 Z.z. so starou vyhláškou č. 374/1990 - 1.časť Z.z.Archív

9.9.2013, Ing. Michaela Tkáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 01.07.2013 nadobudla účinnosť nová vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | BOZP online profi | BOZP online profi plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
9.6.2016, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
19.8.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
22.7.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
13.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Akým spôsobom analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov? Prihláška tu!
Partneri
Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby