Darček mesiaca
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Odborná spôsobilosť vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam (VTZ)

Odborná spôsobilosť vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam (VTZ)Garancia

21.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Formy odbornej spôsobilosti vo vzťahu k VTZ sa v závislosti na vykonávanej činnosti uvedenej v zákone o BOZP a vyhláške o VTZ (vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.) rozdeľujú nasledovne: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ vykonáva ...
viac
Strata platnosti dokladu odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZP

Strata platnosti dokladu odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZPGarancia

16.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať ...
viac
Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná prípravaGarancia

14.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba podľa paragraf 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní výchovy a ...
viac

Hygienici skontrolujú počas MS 2019 ubytovacie aj stravovacie zariadeniaGarancia

10.5.2019, Zdroj: SITA
Pracovníci z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave a Košiciach kontrolujú ubytovacie zariadenia aj zariadenia spoločného stravovania v súvislosti s tohtoročnými majstrovstvami sveta v hokeji. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva ...
viac
Zdravotná spôsobilosť vo vzťahu k práci

Zdravotná spôsobilosť vo vzťahu k práciGarancia

9.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdravotná spôsobilosť na prácu v zmysle vyššie uvedeného sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu sa konkrétne preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako 6 ...
viac
Proces vydania dokladu o odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZP

Proces vydania dokladu o odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZPGarancia

7.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie je: vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na ...
viac
Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosťGarancia

2.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci stanovuje, že fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, t. j. stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj a vykonávať určené pracovné činnosti, t. j. ...
viac

Elektrická požiarna signalizáciaGarancia

29.4.2019, Mgr. Kristína Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecný popis Elektrická požiarna signalizácia (ďalej iba ”EPS“) je požiarnotechnické zariadenie, ktoré, v zmysle vyhlášky č. 726/2002 o ustanovení vlastností a podmienok EPS, musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie ...
viac

Občianske združenie a oslobodenie od dane pri vyplatení sumy fyzickej osobe bez zmluvy v roku 2019Garancia

29.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosím Vás, ako je to s oslobodenými prímami do 500 eur z príležitostnej činnosti, ak by sme vyplatili ako občianske združenie v športe niekoho bez zmluvy iba na výdavkový doklad. Dá sa tento príjem považovať za oslobodený podľa § 8 ods. ...
viac

SZČO a vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie v nadväznosti na DP v roku 2019Garancia

25.4.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO predáva tovar jednoosobovej  s.r.o. , ktorá je mikro účtovnou jednotkou a v ktorej je podnikateľ konateľom: 1. Podnikateľ SZČO vypracuje  skrátenú transferovú dokumentáciu ? 2. V ktorom riadku DP k DzPFO typ B uvedie zvýšenie základu ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

9.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosťGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 96 Pracovná pohotovosť (1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPGarancia

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako môžem postupovať pri návrate zamestnankyne z materskej po 9 rokoch? Daná zamestnankyňa pracovala na polovičný úväzok ako psychologička - s kvalifikáciou a 1/2 úväzok ako vychovávateľka bez kvalifikácie. Teraz sa hlási späť do ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 101/2019 Z.z. novela vyhl. č. 525/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 102/2019 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 103/2019 Z.z. novela vyhl. č. 554/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 105/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 110/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 356/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2019 v čiastke č. 43)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
11.10.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: