dnes je 14.8.2022

Najnovšie

Minimálna hodnota stravného lístka sa od septembra zvýši na 4,80 euraGarancia

8.8.2022, Zdroj: SITA

... Minimálna hodnota stravného lístka sa pre státisíce zamestnancov od začiatku septembra zvýši zo súčasných 4,50 eura na 4,80 eura. Dôvodom je nárast súm stravného pri pracovných cestách. Ako v tlačovej správe uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, opatrenie o sumách stravného vyšlo v ...

Sociálna poisťovňa informovala o odvodových povinnostiach viac ako 170 tisíc SZČOGarancia

5.8.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch informovala takmer 173 814 živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. Listom, v papierovej forme im zaslala 147 152 zásielok. Elektronicky ...

Horúčavy na pracoviskuGarancia

26.7.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť. Každý rok počas horúčav ...

Komentár k Prílohe č. 1b Zákonníka práceGarancia

25.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Príloha č. 1b k Zákonu č.  311/2001 Z. z. SEZÓNNE PRÁCE Sezónnou prácou na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa  § 228a ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje ...

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

25.7.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. § 223 Zákonník práce  umožňuje okrem pracovného pomeru uzatvoriť zamestnávateľovi s fyzickou osobou aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  (  § 223 - 228a  ) . Tieto dohody majú charakter pracovnoprávneho vzťahu ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019

Pravidlá kúpy a predaja podniku, alebo jeho časti v roku 2022Garancia

23.7.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger Podnikom, v zmysle  § 5 zákona č. 513/1991 Zb.  (Obchodný zákonník), sú hmotné, nehmotné a osobné zložky podnikania. Ide o veci práva a ďalšie majetkové hodnoty, ktorých vlastníkom je podnikateľský subjekt, ktorému zabezpečujú prevádzkovanie podnikateľských aktivít. Vlastník podniku ...

Môže zamestnávateľ odvolať zamestnanca z (letnej) dovolenky v roku 2022?Garancia

23.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Otázka odvolania zamestnanca z dovolenky v rámci pracovnoprávnej legislatívy je upravená len veľmi okrajovo nakoľko jej úprava spočíva výlučne v regulácii náhrady nákladov, avšak legislatívne vôbec nie je riešená otázka odvolania zamestnanca z dovolenky vo všeobecnej rovine ...

Pracovná pomôcka k vypĺňaniu riadkov DP DPH v nadväznosti na kontrolný a súhrnný výkaz v roku 2022Garancia

23.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke  informačný materiál , ktorý je určený pre daňové subjekty, ako aj širokú verejnosť a  jeho cieľom je zjednodušenie vypĺňania DP DPH v nadväznosti na KV DPH a SV DPH  - pracovná pomôcka priraďuje riadky DP DPH k jednotlivým oddielom ...

Nadobudnutý obchodný podiel v českej spoločnosti z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

23.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Slovenská akciová spoločnosť je spoluzakladateľom českej obchodnej spoločnosti. Z tejto novozaloženej českej spoločnosti naša slovenská akciová spoločnosť vlastní 90 % podiel. Obchodný podiel bol upísaný a splatený v českých korunách. Prosíme, na ktorý účet 06* má slovenská akciová ...

Mzda zamestnancovi cez víkend počas rekondičného pobytu/školenia v roku 2022Garancia

23.7.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Otázka: Na základe § 11 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytujeme rekondičný pobyt zamestnancom, ktorí vykonávajú rizikovú prácu v 3. a 4. kategórii. Počas rekondičného ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny (vytýkací list) v roku 2018Garancia

16.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy č................... zo dňa..................... vykonávate pre spoločnosť/organizáciu (zamestnávateľa), so sídlom........................, zastúpenej konateľom (štatutárom)....................... funkciu(druh práce)..................... ...

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarne poplachové smernice... Ing. Dajana Ďurechová Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii a vypracúva ich technik požiarnej ...

Otázky a odpovede na skúšku ABT Garancia

1.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V tomto článku Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika Vám, odborník na túto problematiku, Ing. Jozef Mikula, PhD. postupne predstaví a zodpovie najzákladnejšie otázky na skúškach ABT. V tomto článku Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika Vám, odborník ...

Čo by mala obsahovať lekárnička na pracovisku

16.10.2017, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Paula Babicová Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci upravuje veľmi všeobecne povinnosť zamestnávateľov pokiaľ ide o vybavenie pracoviska lekárničkami, keď hovorí, že zamestnávateľ je po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný vybaviť ...

Spôsob označovania prekážok

8.9.2014, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková Ktorý predpis určuje spôsob označovania prekážok (garážová brána rolovacia nad 2,5 m výšky). Je potrebné žlto-čiernym šrafovaním označiť otvor po celom obvode alebo je dostačujúce označiť len bočné steny do výšky cca 1,3 m? Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Práca vo výškach - lešenie

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 22.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Osvetlenie pracovísk podľa novej normy

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 7.9.2022

Čas konania: 9:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV