dnes je 14.8.2022

Input:

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022

6.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.12.1.1 Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2022 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa týkajú stravovania zamestnancov a príspevku na stravovanie zamestnancov, ako aj nový výpovedný dôvod pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie zamestnancov od 1. 1. 2022

Zmeny v tejto oblasti, ktoré schválil parlament dňa 26. 10. 2021, a ktoré majú nadobudnúť účinnosť dňom 1. 1. 2022 prinášajú predovšetkým zrovnoprávnenie finančného príspevku na stravovanie so stravovacími poukážkami.

Cieľom novely zákona je teda odstránenie nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, najmä v prípade, že zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie nad zákonom ustanovený