dnes je 22.9.2021

Input:

Životné minimum od 1. 7. 2021

19.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.1 Životné minimum od 1. 7. 2021

Mgr. Michaela Hinnerová

Životné minimum je podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Životné minimum sa k 1. 7. 2021 zmení opatrením Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima na sumu:

  • 218,06 €, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

  • 151,12 €, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú osobu,

  • 99,56 €, ak ide o dieťa.

Táto zmena od 1. 1. 2022 ovplyvní za