dnes je 22.7.2024

Input:

Zemné práce - výkop

17.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.1 Zemné práce – výkop

Ing. Lukáš Židík

Súčasťou stavebných prác je takmer vždy aj výkop. Ako dobre vieme, stavebné práce sa zaraďujú medzi najviac rizikové a vo všetkých štatistikách vykazujú vysokú úrazovosť. Práce vo výkopoch, najmä pri nedodržaní zásad bezpečnosti pri práci, nie sú výnimkou.

Ak by sme si mali rozdeliť, ako správne postupovať pri samotných zemných prácach –výkopoch, tak vždy začneme pri prieskume staveniska. To znamená, zistiť geologické a hydrogeologické pomery a fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín a vyznačiť inžinierske siete. Pred začatím zemných prác zodpovedná osoba zabezpečuje vyznačenie trasy podzemných vedení inžinierskych sietí a iných prekážok v teréne. Osoby, ktoré vykonávajú zemné práce, musia byť oboznámené s druhom inžinierskych sietí, ich trasami, hĺbkou uloženia a ich ochrannými pásmami a s trasami inžinierskych sietí v okolí staveniska, ktoré by mohli byť stavebnými