dnes je 27.2.2020
Input:

Zabezpečenie obuvi pre zamestnanca v roku 2020 z hľadiska BOZP

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.9.2 Zabezpečenie obuvi pre zamestnanca v roku 2020 z hľadiska BOZP

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Ak firma zamestnáva na dohodu na 4 hodiny upratovačky, je povinná im zabezpečiť obuv, odev a pod.?

Zamestnávateľ je povinný dodržiavať literu zákona.

Je potrebné sa pozrieť do zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon v § 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa sa hovorí:

 Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný:

a) vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,

b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,

c)