dnes je 2.7.2020

Input:

Vyslanie zamestnancov na pracovnú cestu v roku 2019

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.1 Vyslanie zamestnancov na pracovnú cestu v roku 2019

Ing. Ľuboslava Minková

§ 57 ods. 1 ZP rozlišuje vo väzbe na súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu dva druhy pracovných ciest, a to pracovnú cestu vykonávanú:

  • v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca, na ktorú nepotrebuje súhlas zamestnanca, a

  • mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska, na ktorú možno zamestnanca vyslať len s jeho súhlasom.

Zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu mimo obec pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca v tom prípade, ak:

  • vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce (napr. vodič, kontrolór) alebo miesta výkonu práce (napr. miesto pobytu),

  • možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve so zamestnancom.

Vyslanie na pracovnú cestu dočasne prideleného zamestnanca

Podľa § 57 ods. 2 ZP dočasne prideleného zamestnanca môže počas dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi vyslať na pracovnú cestu len užívateľský zamestnávateľ; mimo obdobia dočasného pridelenia na pracovnú cestu zamestnanca môže vyslať zamestnávateľ alebo