dnes je 6.12.2021

Input:

Výber zamestnancov a zverejňovanie ponúk zamestnania

9.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.3 Výber zamestnancov a zverejňovanie ponúk zamestnania

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zákaz zamestnávateľa vyžadovať určité informácie nie je obsiahnutý iba v § 41 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ale aj v zákone o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. Podľa § 62 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 (GDPR), resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zamestnávateľ je povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja.