dnes je 14.7.2024

Input:

Viazač bremien

17.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.1 Viazač bremien

Ing. Lukáš Židík

Žiadna stavba, rekonštrukcia či investičná akcia sa nezaobíde bez profesie viazača bremien. Čokoľvek väčších rozmerov, čo potrebujeme zodvihnúť a premiestniť pomocou nejakého mechanizmu za pomoci viazacích prostriedkov, musí byť uviazané profesionálnym viazačom bremien.

Kto to teda viazač je? Je to osoba oprávnená na viazanie a zavesovanie bremien na základe platného preukazu viazača bremien. Táto osoba musí mať najmenej 18 rokov, musí byť zdravotne spôsobilá a musí absolvovať buď základnú odbornú prípravu alebo aktualizačnú odbornú prípravu na získanie preukazu. Samozrejmosťou sú aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. a ďalších právnych predpisov.

Aj keď je však všetko z pohľadu legislatívy splnené, neznamená to ešte, že viazač si vykonáva svoju profesiu odborne. Z pohľadu bezpečnosti na stavbách je hotová pohroma, ak je viazačom niekto, kto má síce