dnes je 24.9.2020

Input:

Úvodník

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08 Úvodník

Mária Sedláčková

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre živnostníkov sa dočítate informáciu, ako správne účtovať sponzorovaný subjekt v jednoduchom účtovníctve. Zmluvný typ v podobe zmluvy o sponzorstve v športe je obsiahnutý v rámci zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Prináša informácie o daňových výhodách takýchto zmlúv tak pre sponzorovaného, ako aj pre sponzora. Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, a sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným.

V ďalšom článku sa dozviete o opravnej položke k nevymožiteľným pohľadávkam v jednoduchom účtovníctve. Opravná položka je predovšetkým účtovnou kategóriou a vytvára