dnes je 14.8.2022

Input:

Úvodník

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Spravodajca pre živnostníkov - sa dozviete zaujímavé informácie z oblasti účtovania pracovnej cesty podnikateľa.

Výdavky vzniknuté v súvislosti s tzv. pracovnými cestami podnikateľa musia byť zaúčtované v tom zdaňovacom období, v ktorom boli skutočne vynaložené. Výdavky daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti v súvislosti s výkonom jeho činnosti v inom mieste ako je miesto jeho pravidelného vykonávania činnosti nemožno stotožňovať s výdavkami na pracovné cesty zamestnancov, na ktoré im vzniká nárok podľa zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p., a ktoré sú poskytované v lehote splatnosti podľa zákona o cestovných náhradách.

Pripravili sme si pre Vás ďalšie články na témy:

  • Dotácie pre SZČO v zákone o dani z príjmov v roku 2022

  • Darovanie reklamných predmetov a obchodných vzoriek z pohľadu