Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Uplatnenie daňových výdavkov na vzdelávanie u SZČO v roku 2019

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.2.1 Uplatnenie daňových výdavkov na vzdelávanie u SZČO v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová


Aké podmienky je potrebné splniť zamestnávateľovi (SZČO účtujúci v JÚ), aby si mohol uplatniť daňové výdavky v súlade s § 19 ods. 2) písm. c)ods. 3 - vzdelávanie zamestnancov?

Na základe § 19 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) je možné výdavky zamestnávateľa vynaložené v súvislosti so vzdelávaním, resp. rekvalifikáciou jeho zamestnancov považovať za daňovo uznateľné pri dodržaní § 2 písm. i) ZDP (výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka). To znamená, iba výdavky na také vzdelávanie, resp. rekvalifikáciu zamestnancov, ktoré súvisia s predmetom činnosti zamestnávateľa alebo s pracovným zaradením zamestnanca. Tieto plnenia sú pre zamestnanca príjmom od dane oslobodeným, pretože podľa § 5 ods. 7 ZDP je od dane oslobodená suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa. Podmienkou teda je, aby zamestnanec využíval zvýšenú, resp. prehĺbenú kvalifikáciu na pracovisku. Za daňový výdavok vynaložený na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov nemožno v tomto prípade uznať výdavok na školné a ďalšie poplatky za štúdium

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: