dnes je 14.8.2022

Input:

Účtovanie manka v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.2 Účtovanie manka v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Manko je z účtovného pohľadu potrebné považovať za mimoriadny úbytok majetku účtovnej jednotky, ktorý vzniká ako neželaný jav v rámci výkonu hospodárskej činnosti. Vznik manka znamená pre účtovnú jednotku v podstate vznik majetkovej ujmy, resp. škodovú udalosť.

Vychádzajúc z § 30 ods. 5 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve možno ako manko definovať inventarizačný rozdiel, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav účtovný a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom. V prípade, ak takýto inventarizačný rozdiel nastane pri peniazoch alebo ceninách, nehovoríme o manku ale označujeme ho ako schodok.

Je teda zrejmé, že nie všetky rozdiely, ktoré vyplynú z porovnania nižšieho skutočného stavu majetku s vyšším účtovným stavom sa považujú za manká, resp. schodok. Ak sa zistené rozdiely dajú doložiť účtovným dokladom alebo sa dajú zdôvodniť napr.