dnes je 26.10.2021

Input:

Treba zabezpečiť CE strojov vyrobených v minulosti, ktoré CE nemajú?

10.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.2.2 Treba zabezpečiť CE strojov vyrobených v minulosti, ktoré CE nemajú?

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Pokiaľ v dnešnej dobe kúpim stroj, tak je normálna vec, že má CE. Ak bol však nejaký stroj vyrobený napr. v roku 1990, žiadne CE nemá. Ako postupovať v tomto prípade, resp. čo nahrádza CE? Viacero ľudí mi povedalo, že pokiaľ má stroj potrebné revízie (elektro), tak je spôsobilý a vlastne nahrádza CE. Rovnako aj pri strojoch, ktoré nám napr. niekto vyrobil „na kolene“. Potrebujeme dať spraviť nejakú kontrolu a získať CE, alebo sú postačujúce revízie? Resp. čím dokladujem, že stroj je spôsobilý a bezpečný?

Odpoveď:

Strojové zariadenia vyrobené v uvedenom roku (pred účinnosťou zákona č. 264/1999 Z. z.) v zmysle „Aplikačného dokumentu pre smernice EP a Rady (..., 98/37/ES a 2006/42/ES)” nemôžu mať posúdenie zhody (vrátane označenia „CE”) z dôvodu, že nespĺňajú