dnes je 13.7.2020

Input:

SZČO a vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie v nadväznosti na DP v roku 2019

25.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.3 SZČO a vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie v nadväznosti na DP v roku 2019

Ing. Alena Zábojová


SZČO predáva tovar jednoosobovej  s.r.o. , ktorá je mikro účtovnou jednotkou a v ktorej je podnikateľ konateľom:

1. Podnikateľ SZČO vypracuje  skrátenú transferovú dokumentáciu ?

2. V ktorom riadku DP k DzPFO typ B uvedie zvýšenie základu dane o výsledok transferového oceňovania?

3. S.r.o. nevypracuje žiadnu dokumentáciu, uvádza len údaje priamo v daňovom priznaní

v časti  I- transakcie závislých osôb ?

4. V ktorom riadku DP  uvádza s.r.o. zvýšenie základu dane o výsledok transferového oceňovania ?

Odpovede na otázky:

1. Podnikateľ SZČO vypracuje skrátenú dokumentáciu vtedy ak sa jedná o významnú domácu transakciu, ak sa jedná o nevýznamnú domácu transakciu nevypracuje žiadnu dokumentáciu t.j. povinnosť vedenia transferovej dokumentácie je splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Na r. 13 DP sa uvádza či má ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmu. V časti osobitné záznamy daňového priznania uvedie meno závislej osoby a o akú transakciu so závislou osobou sa jedná (napr. dodávka tovaru, poskytnutie pôžičky a pod.)

Významnosť je posudzovaná podľa § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (aj pre FO – podnikateľov alebo iné subjekty, ktorí nevedú účtovníctvo). Transakcia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok