dnes je 13.7.2020

Input:

SZČO a transferové oceňovanie v roku 2019

29.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.2.2 SZČO a transferové oceňovanie v roku 2019

Ing. Alena Zábojová


Môj manžel je konateľom spoločnosti, nie majiteľom. Ja ako SZČO robím tejto firme účtovníctvo. Musím posielať transferovú dokumentáciu?

Vysvetlenie definície závislých osôb - závislé osoby môžu vznikať na základe štyroch rôznych vzťahov – blízke osoby, ekonomické a personálne prepojenie, iné prepojenie, súčasť konsolidovaného celku.

Príklad na blízke osoby v transferovom oceňovaní

Blízkymi osobami sú príbuzní v priamom rade (teda priami predkovia a priami potomkovia), súrodenci a manželia. V praxi sú tak závislými osobami na základe vzťahu blízkych osôb deti a ich rodičia, vnúčatá a ich starí rodičia, pravnúčatá a ich prarodičia, brat so sestrou, sestry, bratia a samozrejme aj manželia.

Ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením sa rozumie:

  1. účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo
  2. vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo
  3. vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, v ktorých má tá istá osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel

Príklady na závislé osoby, ak ide o účasť osoby na kontrole alebo vedení inej osoby:

  • spoločník a s.r.o., v ktorej má najmenej 25 % podiel na základnom imaní,

  • akcionár a a.s., v ktorej má najmenej 25 % podiel na hlasovacích právach,

  • spoločník a v.o.s., v ktorej má najmenej 25 % podiel na zisku,

  • konateľ a s.r.o., v ktorej je konateľom,

  • člen predstavenstva a a.s., v ktorej je členom predstavenstva,

  • člen dozornej rady a a.s., v ktorej je členom dozornej rady.

Vzhľadom na to, že Vy a Váš manžel ste