dnes je 6.7.2022

Input:

Smernica o zabezpečení radiačnej ochrany externých pracovníkov

9.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.46 Smernica o zabezpečení radiačnej ochrany externých pracovníkov

Ing. Lukáš Židík

Stiahnuť dokument


Názov firmy
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL

  1. Zamestnávateľ ....................................................... v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a zákon NR SR č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Účelom tejto smernice je ustanoviť požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku