dnes je 14.8.2022

Input:

Smernica o protipožiarnej hliadke pracoviska

2.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1 Smernica o protipožiarnej hliadke pracoviska

Ing. Lukáš Židík


Stiahnuť dokument

Názov firmy (adresa, IČO):  
Názov smernice: Protipožiarna hliadka pracoviska 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL

  1. Zamestnávateľ/obec ....................................................... v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
  2. Účelom tejto smernice je ustanoviť požiadavky na zaistenie ochrany pred požiarmi – protipožiarnej hliadky pracoviska.

Čl. 2

ROZSAH PLATNOSTI

  1. Táto smernica je platná v rámci ............................. a záväzná pre zamestnávateľa/obec