dnes je 14.8.2022

Input:

Smernica o preventívnej protipožiarnej prehliadke

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.2 Smernica o preventívnej protipožiarnej prehliadke

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Mgr. Kristína Iudita Kmety

Stiahnuť dokument


Preventívna protipožiarna prehliadka

Preventívna protipožiarna prehliadka je súhrn úkonov zabezpečovaných právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi - v rámci vnútornej kontroly, zameraných na odborné preverenie dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi.

Podrobnosti o obsahu a lehotách preventívnych protipožiarnych prehliadok sú upravené v § 14 vyhlášky o požiarnej prevencii, v zmysle ktorej:

obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:

  • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,

  • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,

  • stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového