dnes je 21.1.2022

Input:

Smernica o preventívnej protipožiarnej prehliadke

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.2 Smernica o preventívnej protipožiarnej prehliadke

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.

Stiahnuť dokument


Preventívna protipožiarna prehliadka

Ako vyplýva zo zákonného vymedzenia niektorých pojmov, na účely právneho poriadku preventívna protipožiarna prehliadka je súhrn úkonov zabezpečovaných právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateľmi v rámci vnútornej kontroly, zameraných na odborné preverenie dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi.

Podrobnosti o obsahu a lehotách preventívnych protipožiarnych prehliadok sú upravené v § 14 vyhlášky o požiarnej prevencii, v zmysle ktorej:

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:

  • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,

  • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,

  • stavebného riešenia objektov, najmä