dnes je 14.8.2022

Input:

Smernica o povinnostiach vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesa

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.13 Smernica o povinnostiach vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesa

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.

Stiahnuť dokument


      
Názov účtovnej jednotky
(
adresa, IČO)    
    
Názov vnútropodnikovej smernice    Povinnosti vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesa    
Prílohy        
Číslo smernice        
Rozsah platnosti        
Za správnosť smernice zodpovedá        
Za dodržiavanie smernice zodpovedá        
Platnosť smernice pre obdobie        
Schválil        

Názvoslovie – terminológia

Lesom, v zmysle § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, sa rozumie ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným