dnes je 14.8.2022

Input:

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu

12.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.12 Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Mgr. Kristína Iudita Kmety

Stiahnuť dokument


      
Názov účtovnej jednotky
(
adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len