dnes je 21.1.2022

Input:

Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.12 Smernica o povinnostiach vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.

Stiahnuť dokument


      
Názov účtovnej jednotky
(
adresa, IČO)    
    
Názov vnútropodnikovej smernice    Povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu    
Prílohy        
Číslo smernice        
Rozsah platnosti        
Za správnosť smernice zodpovedá        
Za dodržiavanie smernice zodpovedá        
Platnosť smernice pre obdobie        
Schválil        

Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 314/2001