dnes je 14.8.2022

Input:

Rezervy v jednoduchom účtovníctve v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Rezervy v jednoduchom účtovníctve v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Tvorba a čerpanie rezerv sa v jednoduchom účtovníctve účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií. Tvorba rezervy sa pritom účtuje v peňažnom denníku rámci výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov v druhovom členení ako „ostatné výdavky”. Na druhej strane, čerpanie rezervy sa účtuje ako storno uvedeného výdavku a súčasne ako výdavok v členení daňovo uplatniteľných výdavkov.

V jednoduchom účtovníctve sa pritom účtuje len o daňovo uznaných rezervách, ktoré sú tvorené na základe § 20 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.. Do úvahy tak prichádzajú iba:

• rezerva na lesnú pestovnú činnosť (§ 20 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov)

• rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí (§ 20 ods. 9 písm. d) zákona o dani z príjmov)

• rezerva