dnes je 7.7.2022

Input:

Rebríky

20.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41 Rebríky

Ing. Lukáš Židík

Každý z nás sa už stretol pri práci z nejakou formou navyšovania pracovnej podlahy. Odhliadnuc od tých zakázaných, ako sú rôzne vedrá alebo debničky, je azda najčastešou formou vystupovania do výšky použitie rebríka. Aj pri rebríkoch platia určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať počas jeho prevádzkovania a používania.

Rebrík možno používať len na krátkodobé a fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého náradia, pri ktorých sa osoba vykonávajúca stavebné práce môže pridržiavať aspoň jednou rukou alebo je zabezpečená proti pádu. Zamestnávateľ zabezpečí vhodnosť použitia rebríka pre danú činnosť.

Pred použitím rebríka je potrebné oboznámiť zamestancov s návodom na použitie a zásadami pre bezpečnú montáž, používanie, skladovanie, údržbu a opravu pre konkrétny typ rebríka stanovené výrobcom. Pred prvým použitím skontrolovať kompletnosť a funkčnosť všetkých dielov. Na začiatku každej