dnes je 14.8.2022

Input:

Psychosociálne riziká na pracovisku

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Psychosociálne riziká na pracovisku

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Psychosociálne riziká a stres súvisiaci s prácou patria v poslednom období k najzávažnejším otázkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo veľkej miere ovplyvňujú zdravie jednotlivcov, organizácie aj ekonomiku štátu. Asi polovica európskych zamestnancov uvádza, že stres na pracovisku je pre nich bežný a so stresom súvisí aj polovica všetkých vymeškaných pracovných dní. Tak ako mnohé iné problémy týkajúce sa psychického zdravia, aj stres býva často nepochopený alebo stigmatizovaný. Ak sa však bude na psychosociálne riziká a stres nazerať ako na organizačnú záležitosť a nie ako na zlyhanie jednotlivca, možno ich riadiť rovnako dobre ako ktorékoľvek iné bezpečnostné a zdravotné riziká na pracovisku.

Psychosociálne riziká, psychická pracovná záťaž a pracovný stres patria k tzv. novým rizikám.