dnes je 26.10.2021

Input:

Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2022

8.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.1 Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2022

Ing. Roman Juráš

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve (ďalej len ZoÚ) sa zaoberá hlavne nasledovnými zmenami:

1. Definovanie / spresnenie predmetu úpravy (§ 1).

Ide o spresnenie ustanovení v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka od 1. 1. 2020, kde do obchodného registra sa nezapisujú fyzické osoby. Zákon o účtovníctve sa bude vzťahovať aj na osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami, a to:

  • ak im vzniknú povinnosti v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie účtovnej jednotky, alebo

  • ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov do registra.

2. V celej novele sa mení pojem „forma“ na pojem „podoba“ „účtovných záznamov“ z dôvodu možnosti vedenia účtovných záznamov v elektronickej alebo listinnej podobe.

3. Upravujú sa náležitosti účtovného dokladu (§ 10).

  • Upravuje sa podpisový záznam osoby