dnes je 14.8.2022

Input:

Preventívne protipožiarne prehliadky v administratívnych budovách

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.4 Preventívne protipožiarne prehliadky v administratívnych budovách

Mgr. Kristína Iudita Kmety

Povinnosť zabezpečiť vykonávanie preventívnej protipožiarnej prehliadky, vo všeobecnosti bez rozdielu na druh budovy, vychádza zo zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane, § 4 v presnom znení: „a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.” V tomto prípade ide o vyhlášku č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, kde § 14 presne definuje obsah a rozsah takejto kontroly.

Podľa druhu budovy sa preventívne protipožiarne kontroly vykonávajú:

  1. každých 12 mesiacov v obytných domoch, v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v