dnes je 5.12.2023

Input:

Prevádzkový poriadok skladovania

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3 Prevádzkový poriadok skladovania

Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD.

  1. Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť.
  2. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce.
  3. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii: príjem, uskladnenie, vyskladnenie, výdaj materiálu, užívanie energií, skladovanie škodlivých a nebezpečných materiálov.
  4. Bezpečnostné opatrenia pri poruchách, nehodách, haváriách skladovacích zariadení, pri požiari, živelných pohromách.
  5. Vyhotovenie komunikácií, ich osvetlenie, upratovanie, údržba, spôsob ich používania a označenie.
  6. Vyhradenie parkovacích plôch, garáží a ďalších prevádzkovaných a neprevádzkovaných plôch.
  7. Určenie priestorov pre vykonávanie nakládky a vykládky.
  8. Zaistenie údržby a opráv vozidiel, ich odstavovanie do opravy,