dnes je 13.8.2022

Input:

Prevádzkový poriadok skladovania

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3 Prevádzkový poriadok skladovania

Ing. Vladimír Švec

  1. Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť.

  2. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce

  3. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii: príjem, uskladnenie, vyskladnenie, výdaj materiálu, užívanie energií, skladovanie škodlivých a nebezpečných materiálov.

  4. Bezpečnostné opatrenia pri poruchách, nehodách, haváriách skladovacích zariadení, pri požiari, živelných pohromách.

  5. Vyhotovenie komunikácií, ich osvetlenie, upratovanie, údržba, spôsob ich používania a označenie.

  6. Vyhradenie parkovacích plôch, garáží a ďalších prevádzkovaných a neprevádzkovaných plôch.

  7. Určenie priestorov pre vykonávanie nakládky a vykládky.

  8. Zaistenie údržby a opráv vozidiel, ich odstavovanie do opravy, spôsob odtiahnutia nepojazdného vozidla