dnes je 14.8.2022

Input:

Prevádzkovanie regálov

15.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.40 Prevádzkovanie regálov

Ing. Lukáš Židík

Regále z hľadiska funkčnosti slúžia na ukladanie (skladovanie) rôznych materiálov, náradia, tovaru a pod. Výrobca určuje u jednotlivých typov ich využitie za predpísaných podmienok. Povinnosťou prevádzkovateľa (užívateľa) je podľa návodu výrobcu umiestniť regál v objekte s jeho označením nosnosti jednotlivých buniek, stĺpcov, regál ukotviť a predpísaným spôsobom v určených lehotách kontrolovať.

Základné požiadavky:

  • Každý nedostatok na regáloch sú zamestnanci povinní okamžite nahlásiť priamemu nadriadenému a regál nepoužívať do uskutočnenia opravy;

  • Regále z hľadiska bezpečnej manipulácie musia byť bezpečne obsluhované, udržiavané a opravované v súlade s požiadavkami príslušných predpisov;

  • Regále prázdne, čiastočne zaplnené, aj celkom zaplnené musia byť vždy stabilné;

  • Nosnosť regálu musí byť preukázaná;

  • V prípade, že sa na pracovisku nachádzajú regále, pre každý regál