dnes je 22.7.2024

Input:

Prerušenie stavebných prác - vietor

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.2 Prerušenie stavebných prác – vietor

Ing. Lukáš Židík

Jedným z mnohých „nepriateľov” stavebných prác je silný vietor, ktorý v určitých prípadoch dokáže zastaviť nielen stavebné práce, ale dokonca aj stavbu samotnú.

Vyhláška č. 147/2023 Z. z. nám hovorí, že stavebné práce sa musia prerušiť v dôsledku zhoršených poveternostných podmienok, v dôsledku prírodných živlov alebo iných nepredvídaných okolností. Samozrejme, že sa stavebné práce prerušia aj v iných prípadoch. O prerušení stavebných prác rozhoduje zodpovedná osoba. Niekedy touto osobou môže byť aj bezpečnostný technik, poprípade koordinátor BOZP na stavenisku. O prerušení stavebných prác sa musí vyhotoviť záznam. Pokračovať v prácach sa môže až na základe pokynu zodpovednej osoby.

Pokiaľ sa budeme baviť iba o prerušení stavebných prác vplyvom vetra, je potrebné si zadefinovať, pri akej jeho rýchlosti sa stavebné práce musia