dnes je 3.8.2020

Input:

Predaj motorového vozidla z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2019

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.1 Predaj motorového vozidla z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod


FO účtujúca v jednoduchom účtovníctve obstarala auto v roku 2017 – uplatnila si odpis aj náklady v roku 2017 aj v roku 2018 a v máji roku 2019 auto odpredala – zostatková hodnota MV v roku 2018 bola 2 500 €, v roku 2019 odpredaj za 1 500 € – zostáva rozdiel oproti zostatkovej sume a odpredaju v sume 1 000 €. Je potrebné sumu 1 000 € pripočítať do príjmu k základu dane ako ostatné položky zvyšujúce základ dane za rok 2019?

Odpoveď:

V uvedenom prípade sa postupuje podľa ustanovenia bodu 1 § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia je daňovým výdavkom zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom okrem zostatkovej ceny osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 a ďalších druhov vozidiel podľa uvedeného paragrafu, ktorá sa zahrnuje do daňových výdavkov len do výšky príjmov z predaja automobilu. Zároveň podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov pri majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja,