dnes je 14.8.2022

Input:

Pravidlá kúpy a predaja podniku, alebo jeho časti v roku 2022

23.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.1 Pravidlá kúpy a predaja podniku, alebo jeho časti v roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Podnikom, v zmysle § 5 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), sú hmotné, nehmotné a osobné zložky podnikania. Ide o veci práva a ďalšie majetkové hodnoty, ktorých vlastníkom je podnikateľský subjekt, ktorému zabezpečujú prevádzkovanie podnikateľských aktivít. Vlastník podniku určuje jeho štruktúru, charakter, veľkosť a ostatné faktory, ktoré tento podnik tvoria. Podnik môže byť predmetom predaja, darovania, dedenia, prípadne vkladom do obchodnej spoločnosti. Za podnik sa považujú nielen hnuteľné a nehnuteľné účtovné položky, ale aj osobné súčasti podnikania (zamestnanci, ich kvalifikácia, skúsenosti a zručnosti a tiež nehmotné zložky podniku – obchodné meno, pozícia na trhu a pod.).

Obchodný zákonník umožňuje, že za presne stanovených podmienok môže byť predmetom